Voorwaarden en gebruik technische hulpmiddelen

Technische hulpmiddelen worden ingezet in situaties waarbij de werkwijze van verdachten in kaart gebracht dient te worden, zonder hierbij als particulier onderzoeker op de voorgrond te treden (en zo het onderzoek in gevaar te brengen).

Bij de inzet van technische hulpmiddelen is extra zorgvuldigheid geboden; naast veiligheidsrisico’s voor de genen die het middel inzet, is er ook sprake van een verhoogde mate van inbreuk op de privacy.

In deze training is een juiste balans gevonden tussen theorie en praktijk. In het theoretisch gedeelte wordt dieper ingegaan op de voorwaarden die vereist zijn voor de inzet van een middel. Leidend hierbij is de, voor de gehele branche geldende, privacygedragscode. In het praktische gedeelte leert u, aan de hand van een praktijkcasus, het juiste technische hulpmiddel te kiezen en deze daadwerkelijk toe te passen.

Na afloop van deze tweedaagse training bent u in staat de verschillende technische hulpmiddelen te benoemen, de voor- en nadelen van ieder middel tegen elkaar af te wegen en de hulpmiddelen op verantwoorde wijze toe te passen.

Bijzonderheden training
2 dagen klassikale training
kosten € 395,–, inclusief lunch en lesmateriaal, excl. BTW
maximaal 8 deelnemers

Eerstvolgende start van deze training:

Op inschrijving.

Overige data op aanvraag of bel met 0475-562622.