Landelijke percentages opleiding particulier onderzoeker bekend!!

Inmiddels zijn de laatste uitslagen van 2018 bekend.
92% slaagde de eerste keer voor deel 1 van het examen. Landelijk ligt dit percentage op respectievelijk 82 en 74 %. 91,3% slaagde vervolgens de eerste keer voor het tweede onderdeel. Landelijk ligt dit percentage op 72%. Net als in 2017 kunnen wij slagingspercentages van boven de 90% overleggen en daar zijn we trots op!!!. Ook privé detective worden ?? Check onze websites: Erjemo training en Ben Zuidema-rechercheschool.