Verschuiving netwerkdag van 14 april naar 23 juni 2018!!

De netwerkdag die op zaterdag 14 april op het programma stond wordt verschoven naar zaterdag 23 juni 2018.
Een en ander heeft te maken met de nieuwe Europese Privacywetgeving die medio mei 2018 wordt ingevoerd.
Het thema van deze netwerkdag zal dan ook zijn “Gewijzigde Privacywetgeving”.
Nadere info over locatie, inschrijving enz enz wordt nog bekend gemaakt via onze websites: “erjemo-training, Recherchebureau Ben Zuidema en/of Ben Zuidema rechercheschool.